0%
הנגשת מידע לסטודנט
0
סילבוסים
0
מקורות ביבליוגרפיה
0
מרצים מרוצים
0
סטודנטים מאושרים
0
סרטוני הדרכה
0/0
שירות לקוחות

התאמה לכל מוסד אקדמי על פי דרישה


הטמעה פשוטה

התממשקות למאגר מידע קיים במוסד

שיוך אוטומטי קורסים למרצים

יכולות מתקדמות לשיפור ניהול
מאגר מקורות הביבליוגרפיה
APA-והעשרת המאגר על פי כללי ה
ותרביץ המעודכנים

ייבוא סילבוסים

התאמת מבנה הסילבוס לצרכי המוסד

הפקת סילבוס PDF בפורמט

תמיכה בכל השפות


סכמת תהליך חייו של הסילבוס