דשבורד סטטיסטי לשליטה במידע

המערכת מספקת תמונת מצב הנוגעת לכל אחד מהסילבוסים בתהליך, בתצוגה גרפית וסטטיסטית ברורה.

מסך ריכוז הסילבוסים למרצה

המערכת מאפשרת לצפות בריכוז הסילבוסים לכל מרצה, סטטוס הסילבוס, תאריכי עדכון ונתונים נוספים.



ניהול תכני הקורס

במערכת פורמט אחיד לניהול והצגת תכני הקורס, הכוללים את תת הנושאים הנלמדים, בביבליוגרפיות רלוונטיות, קריאות חובה ורשות לכל אחד מהם ועוד.

ניהול תהליך אישור ויצירת הסילבוס

 המערכת מנהלת את תהליך קבלת האישור החל מהעברתו לאישור, החזרתו למרצה לתיקון ואישור על הפקתו הסופית.



הוספת מקור ביבליוגרפי

המערכת מנהלת תהליך הזנה וניהול מידע, עבור כל פריט ביבליוגרפי.
על ידי ממשק ניהול נוח ניתן ליצור פריט חדש בקלות, לעדכן את שם המחבר, הכותר, פרטי ההוצאה ולהוסיף מידע במלל חופשי.